D E
sch wa nk hal le

Team

Artistic Direction

Dr. Pirkko Husemann
Artistic Direction

Florian Ackermann
Artistic Assistant
0049 421 520 80 731 

Judith Strodtkötter
Assistance, Project Head OUTNOW! Festival
0049 421 520 80 732
strodtkoetter@schwankhalle.de

Management 

Marta Hewelt
0049 421 520 80 720 
hewelt@schwankhalle.de

Press and Marketing

Talea Schuré 
0049 421 520 80 740
schure@schwankhalle.de

Kathrin Schäfer
0049 421 520 80 741
schaefer@schwankhalle.de

Production

Franci Trybull
0049 421 520 80 712
trybull@schwankhalle.de

Jonte von Döllen
0049 421 520 80 713
vondoellen@schwankhalle.de

Technical Department

Christian Johnsen
0049 421 520 80 750 
johnsen@schwankhalle.de

Jürgen Petersen
Stellvertretende Technische Leitung
0049 421 520 80 751
petersen@schwankhalle.de

KBB / Tickets

Jutta Backes
0049 421 520 80 710 / 70 
kbb@schwankhalle.de
ticket@schwankhalle.de

Accountancy

Thomas Tönnies
buchhaltung@schwankhalle.de

Catering

Gürcan Altun
altun@schwankhalle.de

Apprentice

Sascha Ehmann > event technician
Lina Brockob > event technician
Sophia Zimmermann > event manager